Разписание - Автогара Каварна

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Автогара Каварна - Разписание


Каварна - Варна:

Всеки ден – 05:30, 06:30, 07:15, 08:20, 09:30, 10:30, 11:30, 12:50/без събота и неделя от 1.10 до 30.04/, 14:30, 14:35 /само събота и неделя/ 15:30, 16:20, 16:45, 17:41 часа

 

Каварна - Добрич:

Понеделник - Петък – 07:00, 8:20, 10:30,13:30, 15:45  часа

Събота - Неделя – 08:20, 10:30, 15:45 часа

 

Каварна – Шабла:

09:10, 10:30 / без събота и неделя – от 1.10. до 30.04/14:00, 16:30 часа

 

Каварна – Шабла – Границата:

8:00, 12:30 часа / без събота и неделя/

 

Каварна – Шабла - Граничар

Събота - Неделя и празнични дни – 9:45 часа

 

Каварна – Могилище – Вранино – Челопечене- Белгун – Септемврийци:

Всеки ден - 7:00, 12:00 ,16:00 часа 

 

Каварна – Септемврийци – Нейково:

Сряда - 7:00, 16:00 часа

 

Каварна – Българево – Свети Никола – Камен бряг:

Всеки ден - 7:00, 15:40 часа

 

Каварна – Раковски:

Понеделник – Петък – 06:30, 09:05, 12:05, 16:30 часа 

Събота и Неделя – 09:05

 

Каварна – Селце:

Вторник - 07:30, 16:30 часа

 

Каварна – Българево

Всеки ден – 7:00, 9.30, 11.35, 13.30, 15.40, 17.30 /без събота и неделя от 01.10. до 30.04/

 
Посети също и сайта на Хотел "Каварна"
Назад към съдържанието | Назад към главното меню